h
16 augustus 2010

Van PBB naar EBB ?

Zowel het gemeentebestuur als de lokale politieke partijen hebben de laatste tijd weer uitgeblonken in minachting voor de belangen en de mening van de inwoners van Bellingwedde waarvoor zij geacht worden op te komen.

Lees verder
11 mei 2010

Een ander bestemmingsplan gewenst door Bellingwolde.

Zoals U bekend is heeft de gemeenteraad vorig jaar een Ontwerp-Bestemmingsplan voor Bellingwolde goedgekeurd.
Dit plan omvatte o.a. het realiseren van een kleinschalige verpleegunit met aansluitende seniorenwoningen en het ontwikkelen van een eerste-lijns-gezondheidscentrum voor huisartsen, apotheek en evt. fysiotherapeuten., dit alles op een terrein bij “De Meet”.
Het plan was echter vooral bedoeld om de bestaande supermarkt in Bellingwolde-Noord op te heffen en te verplaatsen naar Bellingwolde-Zuid, ter plaatse van de RABO-bank. Dit op verzoek van de huidige eigenaar, de Coöp, die meent daar meer omzet te kunnen halen

Lees verder
13 april 2010

De SP en de bio-industrie

De SP maakt zich grote zorgen over de massa-veeteelt en zijn gevolgen. Na de drama’s met de gekke-koeien-ziekte BSE, de vogel- en de varkenspest en recentelijk de Q-koorts bij geiten en schapen wordt het iedereen duidelijk dat hier iets is scheef- gegroeid.

Lees verder
18 maart 2010

Voor de 1027 PvdA-kiezers: U bent er weer ingetrapt!

Waarom hebt U eigenlijk PvdA gestemd ?
Omdat deze partij vroeger stond voor bescherming van de zwakken in de samenleving, voor de rechten van arbeiders tegenover het kapitaal en voor een rechtvaardige verdeling van de welvaart en U denkt dat dit nog steeds zo is.
Omdat Uw grootouders al SDAP en Uw ouders altijd PvdA hebben gestemd
Of omdat Wouter Bos onlangs aankondigde het neo-liberale beleid van de PvdA van de laatste 30 jaar vaarwel te zeggen en privatisering en marktwerking af te schaffen.
Helaas, niets van dit alles is heden ten dage van toepassing op de PvdA, niet landelijk en niet in Bellingwedde.

Lees verder
18 maart 2010

SP-kiezers bedankt

Wij danken alle kiezers die op ons stemden in de hoop dat er in Bellingwedde iets zou gaan veranderen. Meer openheid in het bestuur van de gemeente, meer solidariteit met de zwakkeren in de samenleving. Gelijkwaardigheid van alle mensen en respect voor hun wenselijke waardigheid

Lees verder
4 maart 2010

KIEZERS BEDANKT

Het was een spannende race. Met 18,7 % van de stemmen in Bellingwedde een mooi resultaat.

Lees verder
18 februari 2010

Input van onze wensput

Bij onze straatacties op 6 februari in Bellingwolde en 13 februari in Blijham werden 107 wensen opgeschreven voor de nieuwe gemeenteraad na 3 maart.

Lees verder
13 februari 2010

Vandaag stonden we in Blijham

Vandaag stonden we met de kraam in de sneeuw; het was een koude ervaring maar veel respons!

Lees verder
11 februari 2010

De wiekiesjij-website deugt niet

..Met veel bombarie wordt door een aantal gemeenten, waaronder Bellingwedde, een internet-stemwijzer aan de kiezer aangeboden onder de naam Wiekiesjij

Lees verder
11 februari 2010

3 maart 2010: wordt het eindelijk anders in Bellingwedde ?

De verkiezingen naderen. Dus vinden de politieke partijen het nodig zich weer eens tot de kiezers te wenden. Ook die partijen die het de afgelopen 4 jaar niet nodig achtten bij hun kiezers te informeren hoe zij over bepaalde zaken dachten. En die zaken zijn er in overvloed geweest.

Lees verder

Pagina's