SP Westerwolde

SP verzamelt handtekeningen voor het Nationaal Zorgfonds op de Boeskoolmarkt in Ter Apel

20-09-2016Aanstaande zaterdag kunt u op de Boeskoolmarkt in Ter Apel bij de stand van de SP tekenen voor het Nationaal Zorgfonds.</strong>

› Lees verder

SP flyert voor Nationaal Zorgfonds

01-07-2016BELLINGWOLDE – Vandaag flyert de SP afdeling Bellingwedde bij de COOP voor het Nationaal Zorgfonds.

› Lees verder

SP trakteert vrijwilligers op etentje en lanceert folder Nationaal Zorgfonds

01-06-2016De SP heeft zijn vrijwilligers weer getrakteerd op een jaarlijks etentje, en ook ditmaal is er weer volop genoten van het buffet bij “Kan Le”aan de hoofdweg in Bellingwolde.

› Lees verder

Frans van Benten beëdigd als lid van de gemeenteraad in Bellingwedde

31-03-2016Vanavond is Frans van Benten  beëdigd als  lid van de gemeenteraad in Bellingwedde.

› Lees verder

Frans van Benten benoemd als raadslid

23-03-2016Vandaag is bekend gemaakt dat Frans van Benten (SP) de plaats van Marjolein Martin in de gemeenteraad van Bellingwedde heeft ingenomen.

› Lees verder

Groningse organisaties lanceren petitie voor behoud waardevermeerderingsregeling: 'Wees geen Kniepert.'

10-01-2016Een breed platform van Groningse politieke partijen en maatschappelijke organisaties lanceren aankomende donderdag een petitie om de waardevermeerderingsregeling te behouden. Via een ludieke digitale nieuwjaarskaart kunnen mensen de petitie ondertekenen en minister Kamp en de politieke partijen in de Tweede Kamer oproepen om geen kniepert te zijn en de regeling niet af te schaffen. De minister wil af van de regeling waarmee slachtoffers van aardbevingsschade aanspraak kunnen maken op compensatie.

› Lees verder

SP blij met besluit Provincie over windmolenpark N33

08-09-2015De Statenfractie van de SP in Groningen heeft verheugd gereageerd op het besluit van gedeputeerde Nienke Homan om niet te kiezen voor één van de varianten van het windpark langs de N33. Het Rijk heeft de provincie onlangs gevraagd aan te geven aan welke variant van Windpark N33 ze de voorkeur geven. Het provinciebestuur heeft er bij minister Kamp herhaaldelijk op aangedrongen meer tijd te krijgen om onderzoek te doen naar een variant die op meer steun van het gebied kan rekenen dan de huidige zes varianten. Deze ruimte heeft de minister niet geboden. De Provincie kan dan geen keuze maken.

› Lees verder

SP teleurgesteld: Komst megastal Buijs een voldongen feit

08-09-2015De Statenfractie van de SP in Groningen begrijpt dat het college geen alternatieven heeft, maar is erg ongelukkig met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om de megastal Buijs alsnog toe te staan. Omdat er hoge schadeclaims dreigen als de toezeggingen van eerdere gedeputeerden niet nagekomen worden, stelt Gedeputeerde Staten voor om de stal alsnog mogelijk te maken door de Omgevingsverordening aan te passen.

› Lees verder

SP blij dat megastal Buijs geen vergunning kan krijgen

21-08-2015 

PERSBERICHT: SP blij dat megastal Buijs geen vergunning kan krijgen

 

› Lees verder

SP en GroenLinks: inwoners worden weer eenzijdig geïnformeerd

19-05-2015Op 9 juni a.s. organiseert het college van B&W van Bellingwedde een informatieavond voor de inwoners van Bellingwolde en Blijham over de proefboring van de NAM in Blijham. Deze proefboring zal ergens tussen half en eind juli 2015 plaatsvinden op de locatie Langebrug (Oosteinde).

› Lees verder

Pagina's