h
24 juli 2017

Wij komen sterker terug

De Socialistische Partij heeft de moeilijke beslissing genomen om in november niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Westerwolde.

Deelname aan verkiezingen is voor de SP altijd een uitbreiding van ons werk op straat en in de buurt, waar we samen met mensen opkomen voor sociale verandering. De kern van ons werk bestaat uit activisme op straat met mensen. Wanneer deelname aan verkiezingen die dagelijkse strijd kan ondersteunen dan gaan wij daar vol voor en schuwen onze volksvertegenwoordigers en bestuurders er niet voor om ons te storten in het politieke strijdtoneel. Maar voor onze partij is de gemeenteraad een extra middel en nooit een doel.

Lees verder
20 september 2016

SP verzamelt handtekeningen voor het Nationaal Zorgfonds op de Boeskoolmarkt in Ter Apel

Foto: sp / sp

Aanstaande zaterdag kunt u op de Boeskoolmarkt in Ter Apel bij de stand van de SP tekenen voor het Nationaal Zorgfonds.</strong>

Lees verder
1 juli 2016

SP flyert voor Nationaal Zorgfonds

Foto: Jan Glazenburg

BELLINGWOLDE – Vandaag flyert de SP afdeling Bellingwedde bij de COOP voor het Nationaal Zorgfonds.

Lees verder
1 juni 2016

SP trakteert vrijwilligers op etentje en lanceert folder Nationaal Zorgfonds

Foto: Mary Neef / Foto: Catharina Glazenburg

De SP heeft zijn vrijwilligers weer getrakteerd op een jaarlijks etentje, en ook ditmaal is er weer volop genoten van het buffet bij “Kan Le”aan de hoofdweg in Bellingwolde.

Lees verder
31 maart 2016

Frans van Benten beëdigd als lid van de gemeenteraad in Bellingwedde

Foto: catharina / prive

Vanavond is Frans van Benten  beëdigd als  lid van de gemeenteraad in Bellingwedde.

Lees verder
23 maart 2016

Frans van Benten benoemd als raadslid

Vandaag is bekend gemaakt dat Frans van Benten (SP) de plaats van Marjolein Martin in de gemeenteraad van Bellingwedde heeft ingenomen.

Lees verder
10 januari 2016

Groningse organisaties lanceren petitie voor behoud waardevermeerderingsregeling: 'Wees geen Kniepert.'

Foto: sp

Een breed platform van Groningse politieke partijen en maatschappelijke organisaties lanceren aankomende donderdag een petitie om de waardevermeerderingsregeling te behouden. Via een ludieke digitale nieuwjaarskaart kunnen mensen de petitie ondertekenen en minister Kamp en de politieke partijen in de Tweede Kamer oproepen om geen kniepert te zijn en de regeling niet af te schaffen. De minister wil af van de regeling waarmee slachtoffers van aardbevingsschade aanspraak kunnen maken op compensatie.

Lees verder
8 september 2015

SP blij met besluit Provincie over windmolenpark N33

De Statenfractie van de SP in Groningen heeft verheugd gereageerd op het besluit van gedeputeerde Nienke Homan om niet te kiezen voor één van de varianten van het windpark langs de N33. Het Rijk heeft de provincie onlangs gevraagd aan te geven aan welke variant van Windpark N33 ze de voorkeur geven. Het provinciebestuur heeft er bij minister Kamp herhaaldelijk op aangedrongen meer tijd te krijgen om onderzoek te doen naar een variant die op meer steun van het gebied kan rekenen dan de huidige zes varianten. Deze ruimte heeft de minister niet geboden. De Provincie kan dan geen keuze maken.

Lees verder
8 september 2015

SP teleurgesteld: Komst megastal Buijs een voldongen feit

De Statenfractie van de SP in Groningen begrijpt dat het college geen alternatieven heeft, maar is erg ongelukkig met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om de megastal Buijs alsnog toe te staan. Omdat er hoge schadeclaims dreigen als de toezeggingen van eerdere gedeputeerden niet nagekomen worden, stelt Gedeputeerde Staten voor om de stal alsnog mogelijk te maken door de Omgevingsverordening aan te passen.

Lees verder
21 augustus 2015

SP blij dat megastal Buijs geen vergunning kan krijgen

 

PERSBERICHT: SP blij dat megastal Buijs geen vergunning kan krijgen

 

Lees verder

Pagina's