h
28 oktober 2013

Ook de € 50,-- voor de Taxi-plussers van de baan!

Nadat wij in januari met 10 WMO-cliënten protesteerden tegen de “drempelbijdrage” van € 250,-- voor de huishoudelijke hulp vanuit de WMO ( zie nieuwsbericht van 16-01-13 ) en daarbij de gemeente dwongen de maatregel terug te draaien, onder bedreiging van een civiele procedure, had de toenmalige wethouder, mevr. Bos weer iets bedacht om de cliënten geld uit de zak te kloppen.

Lees verder
29 september 2013

Democratie op zijn Bellingweddes!

Het collegerestant van Belingwedde, nog bestaande uit 2 ( externe ) wethouders, gooit de handdoek in de ring en maakt bekend de gemeente over 2 jaar te willen opheffen door te fuseren met Vlagtwedde ( in een persbericht onder de titel “Bellingwedde en Vlagtwedde willen samen verder in een nieuwe gemeente”).

Wat klopt hier niet?

Lees verder
17 september 2013

OOK IN BELLINGWEDDE IS HET 5 VOOR 12.

Voorafgaande aan Prinsjesdag hield de SP Bellingwedde, evenals andere Groninger SP-afdelingen, een wake bij het gemeentehuis om 23.55 uur. Er werden kaarsjes aangestoken en het MANIFEST werd op deuren en ramen van het gemeentehuis aangebracht met de volgende tekst:

Lees verder
13 september 2013

Wat is er gebeurd in Bellingwedde?

Iedereen heeft natuurlijk de heibel in het gemeentebestuur over de aanbesteding van de thuiszorg meegekregen.

Lees verder
31 juli 2013

SP BELLINGWEDDE WEER IN ACTIE VOOR DUURZAME ENERGIE

Nadat de SP Bellingwedde begin 2012 een voorstel voor lokale duurzame energieopwekking  in Bellingwedde deed, welk voorstel door de gemeenteraad unaniem werd omarmd en omgezet in een raadsbesluit, werd dit plan vervolgens door wethouder en ambtenaren gesaboteerd. De SP-afdeling heeft besloten dan maar buiten het gemeentebestuur om te trachten te komen tot een vorm van lokale energieproductie en heeft hiertoe een werkgroep in het leven geroepen. Deze bestaat uit: Willem Bliek uit Bellingwolde en Willem Sopar en Ap de Wit uit Vriescheloo. De reeds bestaande contacten met o.a. de Natuur- en Milieu Federatie, Grunneger Power  en de KEMA werden weer opgenomen, tevens contact gezocht met de coöperatieve verenigingen Veenstroom, Solar Geen Point en de Windvogel. We zullen proberen ook in Bellingwedde tot opwekking van duurzame energie te komen, in eerste instantie via een coöperatie van inwoners, wellicht heeft na maart 2014 een nieuw gemeentebestuur wèl interesse voor een duurzame toekomst!

Lees verder
16 januari 2013

Toespraak SP protest megastallen Duitse grens

BliekWillem Bliek van de SP Bellingwedde spreekt gedeputeerde Dezernent Burgdorf toe

Geachte heer Dezernent Burgdorf, geachte dames en heren!

Lees verder
16 januari 2013

WMO : SP tegen “drempelbijdrage” van € 250,--.

In de laatste “Bellingwedder” vertelde de wethouder, mevrouw Bos, met trots dat zij in korte tijd, met 6 consulentes, de herindicatieronde voor de WMO had voltooid.

Lees verder
15 januari 2013

Bezwaar tegen varkensmesterij in Duitsland

Nu de Provincie Groningen het bouwen en uitbreiden van megastallen heeft verboden komt er een stortvloed van grote veefok- en mestbedrijven aan de Duitse kant van de Duits-Nederlandse grens op ons af.
Meppen

Lees verder

Pagina's