h
6 december 2012

Waarom weer een EPD ?

Na een mislukte poging een centrale opslag van de medische gegevens van alle Nederlanders te realiseren komt het kabinet nu met een nieuwe editie.
Nu wordt iedereen via de huisartsen benaderd om toestemming te geven haar/zijn dossier op te slaan in een grote databank, gebouwd en beheerd door een Amerikaanse firma, en toegankelijk voor alle zorgverleners in Nederland.

Lees verder
4 november 2012

We stonden weer in Zuidbroek!

De vorige demonstratie bij van der Valk in Zuidbroek had kennelijk geen effect gehad op de opstelling van de directie van de Ommelander Ziekenhuis Groep ( OZG ). Na het aftreden van de Heer Cooijmans als directeur hadden we gehoopt dat een nieuwe directie gehoor zou geven aan de zorgen en wensen van de inwoners in Noord- en Oost-Groningen en de ziekenhuisvoorzieningen in Delfzijl en Winschoten op één of andere manier in stand zou houden. Niets van dat alles.
Streekziekenhuizen

Lees verder
26 april 2012

Raad Bellingwedde unaniem achter initiatiefvoorstel SP

Het initiatiefvoorstel van de SP betreffende lokale duurzame energiepolitiek door middel van een zonnepanelenpark dat in de gehele elektriciteitsbehoefte van de inwoners kan voorzien werd tijdens twee commissievergaderingen nader toegelicht en verdedigd. Tijdens de raadsvergadering van 26 april schaarde de raad zich unaniem achter ons voorstel !

Lees verder
16 maart 2012

SP Bellingwedde pleit voor lokale duurzame energie.

De SP is al jaren voorstander van de ontwikkeling van duurzame energie in het vooruitzicht van uitputting van de voorraden fossiele brandstoffen en het ongewenste effect van o.a. CO2-uitstoot bij het gebruik daarvan..
De SP-afdeling Bellingwedde besteedde hier aandacht aan in het Actieplan van 2008 en het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Nu komen we in actie !

Lees verder
16 februari 2012

Nieuwe SP-enquête herindeling Bellingwedde

In januari 2012 hield de SP-afdeling Bellingwedde voor de derde keer een enquête onder alle inwoners van Bellingwedde betreffende evt. herindeling resp. intergemeentelike samenwerking. Dit omdat enerzijds in deze gemeente geen sprake is van democratische besluitvorming, anderzijds ook de Rijksoverheid het gemeentebestuur in deze verplicht tot raadpleging van de inwoners hetgeen College en Raad tot nu toe weigerden. Hierbij het verslag.

Lees verder
13 februari 2012

SP Bellingwedde protesteert tegen megastallen in Oost-Groningen.

De gemeente Vlagtwedde is voornemens vergunning te verlenen voor de bouw van een megastal van 9 hectare en bijna 2000 runderen in het Rhederveld. De SP schreef daartoe een open brief aan de gemeenteraad in Vlagtwedde met de volgende inhoud:

Lees verder
25 januari 2012

SP uit de klankbordgroep BVS.

Zoals aangekondigd ( zie onder nieuws van 20 januari ) stelde de vertegenwoordiger van de SP Bellingwedde, Els Marcelis, in de vergadering van de "klankbordgroep BVS" op 23 januari dat zij vast houdt aan de eis van De SP alleen in openbaarheid te willen vergaderen.

Lees verder
20 januari 2012

Openbaarheid vergaderingen klankbordgroep BVS

In het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot samenwerking tussen de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Stadskanaal (hierna BVS) teneinde gemeenschappelijke voordelen naar de toekomst te realiseren is er een klankbordgroep in het leven geroepen.

Lees verder
8 januari 2012

Nieuwe enquête gemeentelijke herindeling.

Na 4 jaar houdt de SP in Bellingwedde weer een enquête omtrent gemeentelijke herindeling resp. intergemeentelijke samenwerking: waarom ?

Lees verder
3 november 2011

De eurocrisistour in Bellingwolde op 31 oktober een succes.

Op uitnodiging van de oost-groninger SP-afdelingen kwam Dennis de Jong, europarlementarier namens de SP, naar Bellingwolde om de huidige eurocrisis, en de visie van de SP daarop, uiteen te zetten. Tevens gaf Dick Heinen, FNV-bestuurder en afdelingsvoorzitter van de SP-afdeling Bellingwedde, een overzicht van de bestaande pensioenproblemen.

Lees verder

Pagina's