h
3 juni 2009

De SP en Europa

Op 4 juni a.s. is het weer zover: verkiezingen voor het Europees Parlement. Gezien de geringe opkomst bij voorgaande verkiezingen is dit een zaak die niet leeft bij de kiezers. Het is een “ver-van-mijn-bed-show” waarbij het belang voor de meesten onduidelijk blijft.

Lees verder
20 mei 2009

Inspraak SP in Gemeenteraad over intergem. samenwerking

Inspraak door de SP tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van Bellingwedde op 20 mei 2009 in het kader van het spreekrecht voor burgers.

Lees verder
15 mei 2009

De SP en religie

Laten we om te beginnen één ding duidelijk maken: hier is van geen tegenstelling sprake. De SP telt leden en kiezers van alle gezindten, van rooms-katholiek tot moslim voelen zich bij de SP thuis mits hij of zij het gedachtengoed van de SP onderschrijft.

Lees verder
14 mei 2009

Uit de raadscommissievergadering van 23 april 2009

Met ons Essent-spandoek stonden we het halve uur vóór de vergadering voor de ingang van het gemeentehuis en discussieerden met raadsleden en publiek.
Tijdens de commissievergadering kwam dus de verkoop van Essent aan RWE aande orde, er lag een voorstel van het college ter beoordeling aan de raad.

Lees verder
15 maart 2009

ZEZIJNNUTS

Het zijn nutsbedrijven en dat moeten ze ook blijven. Onder de titel ZEZIJNNUTS voert de SP landelijk, provinciaal en ook in Bellingwedde actie tegen de verkoop van de energiebedrijven aan commerciële firma’s, in ons geval die van Essent aan de RWE.

Lees verder
15 februari 2009

Openbrief aan college en raad Bellingwedde

Het bestuur van de SP-afdeling Bellingwedde geeft hierbij te kennen dat zij, in overeenstemming met het standpunt van de gehele Socialistische Partij, van mening is dat de op handen zijnde verkoop van energiebedrijven aan commerciële instellingen, in ons geval de verkoop van Essent aan RWE, niet door moet gaan.

Lees verder
12 december 2008

De boodschapper wordt veroordeeld

Uit de Griekse oudheid komt het verhaal over een renbode die zijn koning kwam vertellen dat zijn leger een belangrijke veldslag had verloren,
De koning werd hierdoor zo kwaad dat hij de arme bode ter dood liet brengen.
Een klassiek voorbeeld van het ontkennen van de werkelijkheid door je teleurstelling op de brenger van het nieuws af te wentelen. De bewuste koning is inmiddels ook overleden.

Lees verder
12 december 2008

De SP speelt een rol in Bellingwedde

De SP speelt een rol in Bellingwedde.

Lees verder
15 november 2008

Er werd naar de SP geluisterd

ER WERD NAAR DE SP GELUISTERD !

Lees verder
16 oktober 2008

Enquêteresultatenintergem. samenwerking in cijfers

Enquête intergemeentelijke samenwerking 2008 : cijfers en grafieken

Lees verder

Pagina's