h
12 april 2007

Het onderwijs in onze regio

Kinderen moeten de gelegenheid hebben om zich zo te ontwikkelen dat ze zelf een waardevolle toekomst hebben en ook de kans krijgen een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Omdat de maatschappij in sneltreinvaart verandert zijn er andere competenties nodig om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. Ouders mogen verwachten dat die impuls vanuit het onderwijs geboden wordt. De hele maatschappij verandert, maar het onderwijs verandert niet of niet snel genoeg.

Lees verder
12 april 2007

Jongerenwerk

Waar het in het jongerenwerk in Bellingwedde om draait: Overleg tussen jongeren en de andere bewoners, eigen initiatief van de jongeren en integratie met de gehele bevolking van Bellingwedde. Ondanks alle inzet gaat het ook wel eens – flink – mis. Daarbij denken we aan vroegtijdig schoolverlaters, drugs, problemen thuis.

Lees verder
12 april 2007

Dorpsontwikkeling en herindeling

Bellingwedde telt bijna 10.000 inwoners, maar niemand woont er… Iedereen woont in een van de 6 dorpen of 22 gehuchten en buurtschappen waaruit Bellingwedde bestaat. Het is dan ook niet eenvoudig te zeggen wat er in Bellingwedde gebeurt; alles wat plaats vindt in het ene dorp gebeurt niet per definitie ook in de andere, op dezelfde manier. Verkeersproblemen zijn in Rhederbrug (doorgaand internationaal vrachtverkeer) anders dan in Veelerveen en parkeren levert in Oudeschans andere problemen op dan in Blijham. Het ontwikkelen van een dorpsvisie is dan ook van belang om in beeld te krijgen wat speelt in de dorpen, wat er nodig is op die ene plek.

Lees verder
12 april 2007

Gezondheidszorg en welzijn.

Partijstandpunten SP:

Lees verder
12 april 2007

Geen kiezersbedrog :

U hebt om deze regering gevraagd !
U hebt om dit regeerakkoord gevraagd !

Lees verder
30 maart 2007

De SP komt op in Bellingwedde

Sinds enkele maanden zijn wij in Bellingwedde bezig om een SP-afdeling op te richten. De SP in Bellingwedde heeft nu 45 leden. Zodra dat er 50 zijn kunnen wij een eigen afdeling oprichten en meedoen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Maar in de tussentijd zullen wij zeker niet stilzitten!

Lees verder
20 maart 2007

Resultaten SP-Enquête huisartsendiensten Bellingwedde

Gedurende de maand maart 2008 hield de SP-Afdeling Bellingwedde een enquête onder de inwoners om vast te stellen wat de bevolking vond van de huidige regeling van avond- nacht- en weekenddiensten van de huisartsen.

Lees verder
5 februari 2007

Extra Commiessievergadering gemeenteraad m.b.t. Gemeentelijke herindeling

Naar aanleiding va de extra commissievergadering van de gemeenteraad van Bellingwedde op 8 februari 2007 waarbij de raad positie zal kiezen t.o.v. een evt. gemeentelijke herindeling leek het ons zinvol tevoren te peilen hoe de bevolking van Bellingwedde hierover denkt.

Lees verder
15 juni 2000

KIEZERS BEDANKT

De verkiezingen voor het Europees Parlement van 4 juni waren mede een test voor de stemming onder de kiezers betreffende de binnenlandse politiek.
Een opkomstpercentage onder de 40% duidt op gebrek aan interesse voor Europa,

Lees verder

Pagina's