h
9 februari 2010

Bellingwedde: het is vijf voor twaalf !

Als deze “Bellingwedder” U bereikt is het nog slechts één maand te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.
Tijd om U te gaan bezinnen op de volgende vragen:
1. ga ik stemmen, heeft dat enige zin?
2. op wie ik ga stemmen, maakt dat wat uit?

Lees verder
8 februari 2010

Campagneaftrap in Bellingwolde

Vandaag ging de
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van start. We Stonden weer op straat met onze kraam bij de Coop in Bellingwolde en spraken de mensen aan en verspreidden informatiemateriaal over de SP en speciaal over de komende verkiezingen.

Lees verder
4 februari 2010

De verkiezingskrant: binnenkort bij u op de mat

De verkiezingskrant van de SP in Bellingwedde is uit. Binnenkort valt deze bij u op de mat. In de krant: een interview met lijsttrekker Dick Heinen, de plannen die de SP heeft met Bellingwedde, onze speerpunten en natuurlijk alle SP-kandidaten op een rij.

Lees verder
9 januari 2010

Gemeente Bellingwedde: hoezo sociaal, hoezo democratisch?

Het was niet de eerste keer maar hopelijk wel de laatste: het is het gemeentebestuur weer eens gelukt, met hulp van een slaafse coalitie in de Raad van CDA en PvdA en de VVD een besluit door te drukken dat haaks staat op de wensen en de belangen van een groot deel van de bevolking.
Op 12 november j.l. besloot de Raad in meerderheid het voorstel van het college tot wijziging van het Bestemmingsplan Bellingwolde goed te keuren.

Lees verder
9 januari 2010

Korte reactie op "Partij van de Arbeid op weg naar 2010"

Namens de Socialistische Partij wil ik reageren op het stukje van de Heer Henk Brouwer in de laatste “Bellingwedder”.

Lees verder
9 november 2009

De SP en de thuiszorg ( vervolg )

Er was eens……..
Er was eens een ziekenfonds met een inkomensafhankelijke premie en een gelijk pakket verstrekkingen voor iedereen.
En er was eens een kruisvereniging met een wijkzuster die iedereen kende en die voor iedereen tijd en aandacht had.
Wat is er in Nederland gebeurd ?

Lees verder
9 oktober 2009

SP : een supermarkt voor iedereen.

Al enige tijd zoemen er plannen om de supermarkt COOP te verplaatsen van Bellingwolde-Noord naar Bellingwolde-Zuid.

Lees verder
9 september 2009

De SPen de openbaarheid van bestuur

“Even bijpraten” om met Fatima van Dorresteijn te spreken! De afgelopen 2 maanden was het weer bal in de Bellingwedder politieke arena.

Lees verder
23 augustus 2009

Zienswijze SP Bestemmingsplan Bellingwolde

Naar aanleiding van de ter visie legging van het Bestemmingsplan Bellingwolde 030403/020709 ( hierna te noemen het Bestemmingsplan ) maken wij bezwaar tegen onderdelen van dit Bestemmingsplan.

Lees verder
3 juli 2009

Open brief aan college en raad Bellingwedde

Nadat het plan van het college voor een ambtelijke fusie met de gemeenten Pekela, Menterwolde en Veendam door de gemeenteraad werd getorpedeerd, voornamelijk op grond van onvoldoende steun onder de bevolking, zoals was gebleken uit de SP-enquêtes van februari 2007 en augustus 2008, is het opnieuw aan de orde keuzes te maken.

Lees verder

Pagina's