h

hulpdienst

De SP wil helpen

De wereld om ons heen zit ingewikkeld in elkaar. Het is moeilijk om als particulier de weg te vinden in de wirwar van papieren, regels, rechten en plichten. Soms staat u schijnbaar machteloos tegenover instanties en overheidsorganen en hebt u advies nodig.

De SP wil u dan helpen. Zoals de meeste afdelingen van de SP heeft ook de afdeling Bellingwedde een hulpdienst voor alle inwoners van de gemeente. Iedereen met problemen die hij of zij zelf niet kan oplossen kan daar aankloppen. Bijvoorbeeld met kwesties op het gebied van arbeidsrecht, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, problemen met uw verhuurder of woningcorporatie, conflicten met de gemeente of andere overheidsinstanties, verzekeraars of energieleveranciers etc.

Onze hulpdienst bestaat uit deskundigen, afkomstig uit de zorgsector en het maatschappelijk werk. Ze willen met u meedenken om een weg te vinden uit de misere. Als ze uw probleem niet zelf kunnen oplossen willen ze in ieder geval meedenken en aangeven waar u wel moet zijn.

Let wel: het gaat hier om problemen in de maatschappelijke sfeer, dus niet om persoonlijke problemen, het oplossen van conflicten met uw buurman, uw partner of justitie. Daarvoor zijn andere instanties (waarheen de hulpdienst overigens wél graag de weg wijst).

De hulpdienst is er wel voor iedereen, u hoeft geen SP-lid te zijn.

-

U kunt de hulpdienst telefonisch bereiken via 06-20238542 en wel op

Maandagmiddag van 12.00 tot 15.00 uur

Woensdagavond van 18.00 tot 21.00 uur

Vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt ook Uw naam en telefoonnummer SMS-sen, dan bellen wij U z.s.m. terug.

E-mailen kan ook: hulplijnbellingwedde@tomaatnet.nl

U bent hier